Νέα-Εκδηλώσεις

ΣΥΜΜΑΧΙΑ: Ερωτήματα και επισημάνσεις για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στις 13 Μάιου 2020 η δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση σε δημοτικό συμβούλιο, δια περιφοράς, τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των Δήμων Καρύστου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ζήτησε αναβολή, θεωρώντας ότι το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να συζητηθεί σε κανονικό συμβούλιο, με διαλογική συζήτηση, με ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσεων, αποριών, παράθεση επιχειρημάτων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους δημότες.

Είναι απορίας άξιον, πως αποφάσισαν να φέρουν ένα τόσο σημαντικό θέμα σε ψήφιση, τέτοιες εποχές δια περιφοράς, που ψηφίζονται θέματα με τη διαδικασία του επείγοντος και μόνο, όταν σύμφωνα με την ιστοσελίδα irafina.gr, το επεξεργάζονται εδώ και τρεις μήνες.

Η ίδρυση μιας Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ σαν ιδέα δεν είναι κακή. Ένας αναπτυξιακός οργανισμός μπορεί θεωρητικά να προωθήσει την ανάπτυξη και τα συμφέροντα της περιοχής και να συμβάλλει στην υλοποίηση έργων. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει σωστή οργάνωση, γνώση, εμπειρία, πρόγραμμα και βούληση. Στην πράξη δυστυχώς πολλές φορές τέτοιου είδους οργανισμοί κακοδιαχειρίζονται και εκφυλίζεται η λειτουργία τους.

Έτσι λοιπόν και στην πρόθεση της Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους δήμους Καρύστου, Λαυρεωτικής και Ραφήνας θεωρούμε ότι είναι μια καλή κίνηση με καλές προοπτικές.

Ωστόσο υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε:

1) Πώς προέκυψαν τα ποσοστά συμμετοχής των Δήμων, ώστε ο Μαραθώνας να έχει το 20% και όχι το 30% που έχουν οι άλλοι εταίροι.

2) Στη μελέτη αναφέρεται ότι η Αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου ήταν μέχρι το 2004 ο Τύμβος του Μαραθώνα(σελίδα 46). Από που άντλησε αυτή τη λανθασμένη πληροφορία ο συντάκτης της μελέτης;
3) Αναφέρεται στη μελέτη ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ πληθυσμός στο Δήμο Μαραθώνα είναι 19,9%(σελίδα 23) όταν από τα στοιχεία που παραθέτει πιο κάτω δείχνει ότι αυτό το ποσοστό αγγίζει το 50%.

4) Αναφέρει ότι η απόσταση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Κοινότητας Νέας Μάκρης , μέσω Αττικής Οδού , είναι 12 χλμ. κάτι το οποίο είναι λανθασμένο μιας και είναι αρκετά πιο μακριά.
Μήπως υπάρχουν και άλλες λανθασμένες καταγεγραμμένες πληροφορίες στη μελέτη;

5) Στη SWOT ANALYSIS των ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ και συγκεκριμένα στα WEAKNESSES (Αδύνατα σημεία) και TRHEATS(Απειλές) δεν αναφέρεται η δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό που όλοι μας ξέρουμε ότι θα επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη περιοχή μας.

6) Πουθενά στη μελέτη δεν είδαμε να γίνεται αναφορά σε μια πιθανή δημιουργία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ το οποίο θα εξυπηρετεί τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής.

7) Πως είναι δυνατόν τέσσερις διαφορετικοί δήμοι με ιδιαιτερότητες και διαφορετικές ανάγκες να έχουν την ίδια πανομοιότυπη εισήγηση για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού;

8) Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας (σελ. 115, κεφ. 8.2) δίνει ένα μήνα για τη στελέχωση της εταιρείας. Δεν είναι ρεαλιστικό. Η εταιρεία απαιτεί προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, θα πρέπει να βγουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος, να εξεταστούν βιογραφικά και να αξιολογηθούν προσεκτικά. Εκτός αν έχει ήδη επιλεχθεί το προσωπικό.

9) Όσον αφορά την ανάλυση βιωσιμότητας:
Στα λειτουργικά που αναφέρονται στο κεφ. 8.5 (σελ. 120, πίνακας 15) και αναλύονται στο κεφ. 8.8 (σελ. 126,πίνακας 16) και 8.8.1 (σελ. 129, πίνακας 18), βλέπουμε ως επί το πλείστον αυθαίρετα ποσά χωρίς ουσιαστική ανάλυση και τεκμηρίωση. Το ίδιο και για τα έξοδα προσωπικού. Η ανάλυση είναι πολύ φτωχή. Αναφέρεται στο κεφ.8.8 (σελ. 126) «Οι αμοιβές του προσωπικού το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρείας ανέρχονται σε ποσό 150.000,00€, ενώ στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία της εταιρείας υπολογίζονται σε 330.000,00». Πως προκύπτουν αυτά τα νούμερα; Πόσα άτομα θα προσληφθούν; Με τι προσόντα; Πόσοι ΠΕ, πόσοι ΔΕ κλπ.

10)Όσον αφορά στην ανάλυση των εσόδων (σελ. 130, κεφ. 8.9) το τοπίο εμφανίζεται ακόμη πιο θολό. Αναφέρονται οι εξής κατηγορίες εσόδων: Έσοδα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις: Δεν εξηγείται ποιες είναι αυτές οι «λοιπές συμβάσεις». Απλά αναφέρονται κάποια αυθαίρετα ποσά στον Πίνακα 19.  Επιχορηγήσεις από Κοινοτικά / Εθνικά Προγράμματα: Αναφέρονται και πάλι κάποια αυθαίρετα ποσά στον Πίνακα 20, χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία αναφορά σε έργα. Επίσης, οι επιχορηγήσεις προγραμμάτων δίνονται για τη χρηματοδότηση των υλοποιούμενων έργων. Δεν αποτελούν δηλαδή λειτουργικά έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα προγραμματική περίοδος (2014-2020) λήγει, όσον αφορά τις εντάξεις έργων, το 2020. Σε ποια βάση έγιναν προβλέψεις για τα επόμενα έτη; Στον λογαριασμό εκμετάλλευσης (σελ. 138, κεφ. 8.11.3, πίνακας 22) αναφέρεται «Πλέον χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα» με ποσά από 39.000 € το 1ο έτος έως 235.000 € το 5ο έτος. Τα ποσά αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά και δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στη μελέτη. Η ανάλυση νεκρού σημείου (σελ. 139, κεφ. 8.11.5) δεν τεκμηριώνεται. Και πάλι αναφέρεται απλά ένα νούμερο.

Εγείρονται και άλλα ερωτήματα όπως π.χ. ποιος καλύπτει τη ζημιά σε περίπτωση που ο Οργανισμός είναι ζημιογόνος, πώς και με ποιον τρόπο θα κατευθύνονται τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα.

Με ποιο τρόπο έχει γίνει η επιλογή του πρώτου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Εταιρείας;

Όσον αφορά την Οικονομοτεχνική μελέτη, στην οποία βασίζεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, εκ πρώτης όψεως δείχνει ευπαρουσίαστη και ευανάγνωστη, επί της ουσίας είναι επιφανειακή και αυθαίρετη, δεν προβαίνει σε ουσιαστική ανάλυση της λειτουργίας του Οργανισμού, δεν τεκμηριώνει τις παραδοχές και τους υπολογισμούς βιωσιμότητας και έχει παρά πολλά θολά σημεία όσον αφορά τους υπολογισμούς αυτούς.
Προφανώς εκπονήθηκε από συμβουλευτική εταιρεία του χώρου, χωρίς να αναφέρεται ο συντάκτης-μελετητής και δεν έχει την υπογραφή του. Μελέτη χωρίς την αναφορά στον μελετητή και την υπογραφή του δεν έχει εγκυρότητα.

Η θέση μας λοιπόν είναι ότι η συζήτηση του θέματος θα έπρέπε να
αναβληθεί και να επανέλθει, όταν θα υπάρξει μια ανοικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μέριμνα του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Copyright@2018 Simmaxia | All Rights Reserved | Developed by IAP Web Solutions