Category "Uncategorized"

Είναι πολύ ευχάριστο που ο συνδυασμός μας  ΣΥΜΜΑΧΙΑ, υποχρέωσε τελικά τον  Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Τσίρκα να αντιδράσει εγγράφως, έστω και δια του τύπου, στις επιστολές μας που αποστείλαμε και αφορούν στη θεσμική λειτουργία του Δήμου μας.

Δυστυχώς όμως ο κ. Δήμαρχος, από το σύνολο των τριάντα  και πλέον επιστολών που αποστείλαμε κατά την διάρκεια των τριών ετών της θητείας μας (επιστολές οι οποίες  εστάλησαν λόγω  της απαγόρευσης των δια ζώσης συνεδριάσεων του ΔΣ) απάντησε επιλεκτικά και μόνο σε τρεις.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ψευδώς πως απέστειλε απαντητική επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ισχυριζόμενος πως την κοινοποίησε και στο συνδυασμό μας με email, έχει το θράσος μάλιστα να αναφέρει και …αριθμό πρωτοκόλλου!

Με την υπ’ αριθμό 78049/15.06.2022 επιστολή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καλεί τον κ. Δήμαρχο να απαντήσει στα ερωτήματα του συνδυασμού μας,  επισημαίνοντας  πως “η παράλειψη αποστολής στοιχείων και απόψεων και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση αυτών συνιστά άρνηση συνεργασίας με την Υπηρεσία και δύναται να στοιχειοθετήσει το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος”.

Καλούμε δημόσια το Δήμαρχο κ. Τσίρκα να απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε όλα τα ερωτήματά μας που έχουν τεθεί εγγράφως και να ενημερώσει, όπως έχει υποχρέωση, σχετικά τόσο το συνδυασμό μας όσο και τους δημότες  του Δήμου Μαραθώνα για όλα όσα αρνείται πεισματικά  και υποκρύπτει τόσο καιρό. Άλλωστε,  διαθέτει  Γραφείο Τύπου το οποίο αμείβεται αδρά από τα τέλη που καταβάλλουν οι δημότες μας.

Για τον αλαζονικό  και αυταρχικό τρόπο διοίκησης του Δήμου είναι βέβαιο ότι σε μερικούς μήνες από σήμερα θα λάβει ηχηρή και οριστική απάντηση από τους κατοίκους του Μαραθώνα.

Μαραθώνας, 23 Ιουνίου 2022

Για την παράταξη “ΣΥΜΜΑΧΙΑ”

Σπύρος Λιβαθινός

Δελτίο Τύπου

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο συνδυασμός “ΣΥΜΜΑΧΙΑ” έχει καταθέσει εγγράφως μια σειρά από ερωτήματα που απευθύνονται προς τον Δήμαρχο της πόλης μας και απαιτούν απαντήσεις ώστε αφενός να τηρείται η αρχή της διαφάνειας που οφείλει να ακολουθεί η δημοτική αρχή, αφετέρου δε να ασκείται το δημοκρατικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης για έλεγχο της διοίκησης.

Πέραν της αυτονόητης ηθικής υποχρέωσης του κ. Τσίρκα να απαντήσει εγγράφως στις επιστολές μας, υφίσταται και νομική απαίτηση, όπως ορίζει το άρθρο 61 του ν. 3852/2010 που αναφέρει πως η δημοτική αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της και λειτουργίας του δήμου.

Η δε παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου αναφέρει αυτολεξεί: “Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.

Τα ερωτήματα που απευθύναμε εγγράφως στον κ. Τσίρκα αφορούν φλέγοντα ζητήματα της πόλης μας και ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Απολογισμός Μουσείου Μαραθώνιου Δρόμου
 • Προτάσεις Τεχνικού Προγράμματος
 • Υδροδότηση, χρεώσεις
 • Σύγκλιση συμβουλίου αρχηγών δημοτικών Παρατάξεων.
 • Ενημέρωση για τα έσοδα / έξοδα του Μουσείου Μαραθώνιου δρόμου
 • Συμβάσεις παραχώρησης κυλικείων
 • Έργα οδοποιίας στην Αγία Μαρίνα
 • Ενημέρωση για την κτηματική περιουσία του δήμου
 • Ενημέρωση για την Ε’ κατασκήνωση

Είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου οι αριθμοί πρωτοκόλλου με τους οποίους καταθέσαμε τα παραπάνω ερωτήματα.

Επειδή ο κ. Τσίρκας και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο, η παράταξή μας απέστειλε στις 8 Φεβρουαρίου 2022 επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητώντας να υποχρεωθεί ο Δήμαρχος να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, απέστειλε στον κ. Τσίρκα την υπ’ αριθμό 47172/09.03.2022 επιστολή με την οποία ζητά έγγραφη απάντηση του Δημάρχου, θέτοντας μάλιστα προθεσμία 20 ημερών.

Η παραπάνω προθεσμία παρήλθε χωρίς βέβαια ο Δήμαρχος να μπει στον κόπο να απαντήσει, επιδεικνύοντας για ακόμα μια φορά αλαζονική και αντιδημοκρατική στάση.

Δεν μας προκαλεί εντύπωση η άρνηση του κ. Τσίρκα να εφαρμόσει το νόμο και να ασκήσει τα καθήκοντά του με δημοκρατικό και ηθικό τρόπο. Είναι κάτι αναμενόμενο, που είχαμε άλλωστε επισημάνει και κατά την προεκλογική περίοδο.

Μας προξενεί όμως εντύπωση η αδράνεια των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας που, μετά την  λήξη της προθεσμίας που είχαν θέσει στον κ. Τσίρκα προκειμένου να απαντήσει δεν ξεκίνησε πειθαρχικός έλεγχος, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 214 έως 238 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αδράνεια αυτή οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους και δε σχετίζεται με πολιτικές ή προσωπικές σχέσεις του κ. Τσίρκα με παράγοντες της Περιφέρειας ή ότι υποκρύπτεται άλλου είδους συναλλαγή.

Άλλωστε, οι θέσεις της παράταξης “ΣΥΜΜΑΧΙΑ” για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ είναι γνωστές, όπως γνωστές είναι και οι θέσεις τόσο του κ. Τσίρκα, όσο και της Περιφέρειας που στο συγκεκριμένο θέμα ταυτίζονται.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η παράταξη “ΣΥΜΜΑΧΙΑ” θα παραμείνει θεματοφύλακας της νομιμότητας και των δημοκρατικών θεσμών στο Δήμο Μαραθώνα και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο που παρέχει ο νόμος προκειμένου να υποχρεωθεί ο κ. Τσίρκας να λογοδοτεί σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Για την παράταξη “ΣΥΜΜΑΧΙΑ”

Σπύρος Λιβαθινός

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ παρακολούθησε με προσοχή και ψυχραιμία τον τρόπο αντιμετώπισης της πρόσφατης κακοκαιρίας από τη Δημοτική Αρχή καθώς και τα αποτελέσματα του ”σχεδίου” αντιμετώπισης. Δεν χρειάζονται διευκρινίσεις, γιατί η λέξη σχέδιο μπαίνει σε εισαγωγικά…

Δημιουργήσατε την ψευδαίσθηση τους πολίτες για τη δήθεν πανέτοιμη πολιτική προστασία, η οποία μόνο ”στα συρτάρια” ήταν έτοιμη.

Αφήσατε στο έλεος του Θεού ένα ολόκληρο χωριό και φτάσατε στο σημείο να τους εμπαίζετε ότι τάχα είχατε στείλει εννέα μηχανήματα.

Στο πλαίσιο της άθλιας προπαγάνδας σας, δεν διστάσατε να φωτογραφηθείτε με τα μηχανήματα άλλου δήμου που εκτελούσαν εργασίες στα δικά του όρια και εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα.

Αντί να έχετε εντοπίσει από πριν τα σημεία που θα έπρεπε να έχουν άμεση πρόσβαση τα συνεργεία και οι πολίτες, όπως ο υποσταθμός της ΔΕΗ στην Ανατολή, το Κέντρο Υγείας, τα αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος, πήγατε με την επικίνδυνη – όπως αποδείχτηκε – λογική του ”βλέποντας και κάνοντας”, με δραματικές συνέπειες να μείνουν οι δημότες χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. 

Είναι τέτοια δε η έλλειψη ενσυναίσθησης η οποία σας διακατέχει που καλούσατε τους πολίτες για… «βουτιές» στο κολυμβητήριο, ενώ ακόμα ο μισός δήμος Μαραθώνα ήταν αποκλεισμένος, χωρίς ρεύμα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς νερό.

Το Γραμματικό, αν και έχει δύο γεωτρήσεις, δεν είχε νερό για τέσσερις μέρες. Η κεντρική γεώτρηση είναι  εκτός λειτουργίας εδώ και δύο μήνες και η άλλη δεν δούλεψε λόγω διακοπής της ΔΕΗ.

Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη λύπη τόσο την αυτοδιοικητική, όσο και την ανθρώπινη κατάντια σας που φτάνει στο σημείο να απειλείτε δημοσίως τους δημότες ώστε να σταματήσουν τη κριτική που σας ασκούν και δεν διστάζετε να τους αποκαλείτε συκοφάντες.

Η κριτική είναι  αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα έκφρασης των δημοτών, προφανώς εποικοδομητική και έχει σκοπό την βελτίωση τυχόν αστοχιών της διοίκησης. Όμως  για εσάς κ. ”έμπειρε” Δήμαρχε μάλλον είναι ενοχλητική.

 • Σας καλούμε να συγκαλέσετε άμεσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με θέμα την κήρυξη της περιοχής της Δ.Ε. Μαραθώνα και της Δ.Ε. Γραμματικού, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποζημιωθούν οι αγρότες.
 • Σας καλούμε να δώσετε τη δυνατότητα στους δημότες να παρακολουθήσουν διαδικτυακά όλες τις συνεδριάσεις των επόμενων συνεδριάσεων του ΔΣ, αφού δεν σκοπεύετε να κάνετε δια ζώσης συμβούλια.
 • Σας καλούμε να μας ενημερώσετε για τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων που απασχολήθηκαν για εκχιονισμό καθώς και το ύψος της δαπάνης.
 • Σας καλούμε να απαντήσετε στη σωρεία εγγράφων που σας έχουμε στείλει.

Η μοίρα τα έφερε κ. Τσίρκα να εκλεγείτε δήμαρχος ενός εμβληματικού δήμου της χώρας. Δυστυχώς όμως η ιστορία σας καταγράφει με τα πιο μελανά χρώματα, ως τον χειρότερο δήμαρχο του Μαραθώνα.


Να κλείσει λογαριασμούς στο σκοτεινό παρασκήνιο, επιχειρεί ο κ. Τσίρκας. Ο δήμαρχος Μαραθώνα κάνει απέλπιδα προσπάθεια να ”θάψει” την υπόθεση ΜΕΔΗΜ που είχε ανοίξει ο ίδιος όταν ήταν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επί δημαρχίας Λουίζου.
Όπως έχει αποδειχτεί ο κ. Τσίρκας με πράξεις και παραλήψεις του, είχε δημιουργήσει χρέος στη ΜΕΔΗΜ από το 2010 έως και το 2014, το οποίο είχε κρυφτεί ”κάτω από το χαλί”..
Ο έμπειρος κ. Τσίρκας ως δήμαρχος πλέον, δεν έδωσε ποτέ την απαιτούμενη – ως όφειλε – λογιστική και νομική βοήθεια στους εκκαθαριστές της ΜΕΔΗΜ, γεγονός που κατήγγειλαν οι εκκαθαριστές στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου.
Και τώρα έχει το θράσος να βγαίνει και να ψεύδεται ασυστόλως στους δημότες, ότι δήθεν ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί τα χρέη της ΜΕΔΗΜ. Και αυτό την ώρα που επισήμως ο εκκαθαριστής δήλωσε πως οι θιγόμενοι μπορούν να κάνουν αγωγές εναντίον του δήμου, αφού μοναδικός μέτοχος ήταν ο δήμος Μαραθώνα!
Επισημαίνουμε ότι ο ίδιος ο δήμαρχος αλλά και ο ξάδερφός του πρόεδρος του Δ.Σ. Κώστας Τσίρκας ρώτησαν τον εκκαθαριστή αν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη προς τους προμηθευτές με μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ για να λάβουν καταφατική απάντηση, οπότε θα υπάρχει συνέχεια…..
Οι οφειλές της ΜΕΔΗΜ είναι περί τις 730.000€ χωρίς όμως να μπορούν οι εκκαθαριστές να είναι σίγουροι ότι αυτό είναι η τελική ”μαύρη τρύπα” στα ταμεία.
Είναι, πραγματικά, μάταιη η στρεψοδικία που επιχειρεί ο κ. Τσίρκας και η παρέα του να εμπλέξει την αντιπολίτευση σε αυτόν τον αυτοδιοικητικό ”οχετό”.
Ο Δήμος Μαραθώνα έχει καταντήσει μια επιχείρηση ημετέρων,η ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν θα ανεχθεί και θα καταγγέλει κάθε παράνομη και καταχρηστική ενέργεια του κ. Δημάρχου
Ο Μαραθώνας δυστυχώς οδηγείται σε παγόβουνο. Όπως ο ”Τιτανικός” όπου λίγα λεπτά πριν ο καπετάνιος ήταν ”στον κόσμο του” και η ορχήστρα στο σαλόνι του πλοίου έπαιζε αμέριμνη βαλς….

Άλλο ένα ”επίτευγμα” του Στέργιου Τσίρκα…
Ο δήμαρχος Μαραθώνα χρειάστηκε τριακόσιες λέξεις ώστε να μην απαντήσει τελικά για την ”ταμπακέρα” των 62.000 ευρώ, όσον αφορά την καταγγελία της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Δυστυχώς γι αυτόν, αλλά και για το δημοτικό Ταμείο, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.
Ο κ. Τσίρκας επίσης σιωπά και για την εύλογη διαμαρτυρία των κατοίκων του σκοτεινού Βαρνάβα.
Όσο για τα μαθήματα γεωγραφίας του κ. Τσίρκα για την έκταση όμορων δήμων, ο δήμος Μαραθώνα μάλλον μίκρυνε, αφού ο Βαρνάβας και το Γραμματικό έμειναν εκτός Χριστουγεννιάτικου σχεδιασμού.
Επαναλαμβάνουμε: Σύμφωνα με τις επίσημες αναρτήσεις στη Διαύγεια, ο πρώην δήμαρχος Ηλίας Ψηνάκης δαπάνησε για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό ολόκληρου του δήμου 15.996 € το 2016 και 18.358 € το 2017, ενώ ο κ. Τσίρκας 62.000 για τον μισό δήμο.
Και για την ιστορία ο δήμος Αθηναίων για το έτος 2021 ξόδεψε 109.000€ (!)
Τέλος, αν το μόνο άγχος (ή φόβος) του κ. Τσίρκα αυτές τις γιορτινές μέρες, είναι αν θα κατέβει υποψήφιος δήμαρχος το 2023 ο επικεφαλής της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, θα τον προτρέπαμε να ηρεμήσει και να απολαύσει όσο μπορεί τα Χριστούγεννα, γιατί είτε είναι είτε δεν είναι υποψήφιος ο Σπύρος Λιβαθινός, ο κ. Τσίρκας το 2023 θα τερματίσει την θητεία του με τη καταψήφισή του από τους δημότες Μαραθώνα…

Μόνο αγανάκτηση προκαλεί στην κοινωνία του δήμου Μαραθώνα η απροκάλυπτη πλέον διασπάθιση του δημοσίου χρήματος από τη Διοίκηση του δημάρχου Μαραθώνα,  Στέργιου Τσίρκα.

Ο κ. Τσίρκας και η παρέα του αποφάσισαν μόνο για τη φετινή χρονιά να δαπανήσουν 62.000 € (!), για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου μας!

Όταν, σύμφωνα με τις επίσημες αναρτήσεις στη Διαύγεια, ο τ. δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης δαπάνησε για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό του δήμου 15.996 € το 2016 και 18.358 € το 2017. Σύνολο για δύο χρόνια 34.354 ευρώ!

Παράλληλα ο δήμαρχος Ραφήνας –  Πικερμίου κ. Μπουρνούς επίσης για τον στολισμό του δήμου του, δαπάνησε 24.750 € το 2020 και 18.631€ το 2021! Σύνολο για δύο χρόνια 43.381 ευρώ! (Επισυνάπτωνται τα επίσημα έγγραφα για του λόγου το αληθές.)

Ασύλληπτα οικονομικά δεδομένα για την  εποχή οικονομικής ανέχειας που διανύουμε, όταν σε κάθε σοβαρό αίτημα των δημοτών η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα . Αλλά ακόμη και να δεχθούμε αυτό το…αστρονομικό ποσό, ποιες περιοχές στολίστηκαν με αυτά τα χρήματα; Είδε κάποιος πολίτης του Μαραθώνα να έχουν στολιστεί οι πόλεις και οι οικισμοί ανάλογα; Ούτε το Λονδίνο φανταζόμαστε δεν θα έχει τέτοιο προϋπολογισμό…

Εκτός κι αν ο κ. Τσίρκας υποφέρει από παραλήρημα μεγαλείου, κάτι που άπτεται πλέον της ψυχιατρικής επιστήμης…

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ καταγγέλλει δημόσια για ακόμη μία φορά τις ανεύθυνες ενέργειες της  Δημοτικής Αρχής του κ. Τσίρκα, γνωρίζοντας βέβαια ότι συνήθης πρακτική του είναι να ενεργεί χωρίς κανέναν έλεγχο από τα αρμόδια αυτοδιοικητικά όργανα. 

Όμως ο τελικός έλεγχος θα έρθει στις δημοτικές εκλογές του 2023. Και τότε ο λογαριασμός θα είναι πολύ βαρύς για το δήμαρχο, στον οποίο στέλνουμε 62.000 ευχές για καλά Χριστούγεννα…

Mια ζοφερή πραγματικότητα βιώνουν οι κάτοικοι του δήμου Μαραθώνα. Από τη μια η απαξίωση και η μιζέρια, από την άλλη η κακοδιαχείριση.
Για αυτό το χάος που έχει οδηγηθεί ο ιστορικός Δήμος, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας.


Ένας Δήμαρχος μόνο στα χαρτιά, αφού κάθε μέρα η σκληρή πραγματικότητα αποδεικνύει δυστυχώς περίτρανα την ανεπάρκεια και την ανικανότητά του.
Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί εμβρόντητη τις αδιανόητες αποφάσεις του κ. Τσίρκα και της κουστωδίας που τον περιβάλλει.


Δεν υπάρχει ούτε μία περιοχή του δήμου που να μην έχει πέσει ”θύμα” αυτής της Δημοτικής Αρχής, εκτός – φυσικά – από την Αγία Μαρίνα, όπου είδαμε να ασφαλτοστρώνονται δεκάδες δρόμοι, ενώ στον υπόλοιπο δήμο να γίνονται… ψευτομπαλώματα.

 • Έκλεισε το Κολυμβητήριο στη Νέα Μάκρη για επισκευή, κάτι που προφανώς έπρεπε να αντιμετωπισθεί πριν την επαναλειτουργία του.
 • Έκλεισε το γήπεδο “Χαμηλοθώρης” στον Μαραθώνα και ο ΜΕΣΜΑ κινδύνεψε να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις
 • Ο… ”έμπειρος” κ. Τσίρκας θα βρει μπροστά του, από την αμαρτωλή ΜΕΔΗΜ με 730.000 ευρώ χρέος, το οποίο δημιουργήθηκε το 2010 όταν ήταν ”άπειρος” και μάθαινε. Και προσέξτε: Αυτό είναι το καλό σενάριο!
 • Οι δρόμοι, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, θυμίζουν Μπογκοτά, καθώς δεν έχουν στολιστεί και φωταγωγηθεί ακόμη. Παράλληλα, ακόμη περιμένουμε τις εξηγήσεις του Δημάρχου στο ερώτημα του Νίκου Χατζηγιάννη για το κόστος.
 • Οι κάτοικοι στο Ζούμπερι μένουν κάθε μέρα χωρίς υδροδότηση.
 • Το πολύπαθο Μάτι έχει αφεθεί στο έλεος του Θεού τρία χρόνια μετά την καταστροφή.
 • Οι σύλλογοι γονέων επικοινωνούν με τον κ. Τσίρκα μέσω δικαστικών επιμελητών!
 • Ο Βαρνάβας και το Γραμματικό βρίσκονται ”σε θέση μάχης” και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις για τη χωματερή – «τέρας» αλλά και για τις ψεύτικες υποσχέσεις των αντιδημάρχων του κ. Τσίρκα.
 • Ανεξάρτητα από όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, εκπονείται το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 μόνο για τη Νέα Μάκρη, χωρίς να αντιδρά κανένας από τους αντιδημάρχους.
 • Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου γίνονται μόνο με τηλεδιάσκεψη, χωρίς να γνωρίζουμε αν υπάρχει απαρτία και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους δημότες, να τις παρακολουθήσουν on line, κάτι που ζητεί διαρκώς σύσσωμη η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα δεν έχουν αφήσει τελετή για τελετή που να μη συμμετέχουν με ελάχιστα ή καθόλου μέτρα υγειονομικής προστασίας.


Ο κ. Τσίρκας συμπεριφέρεται σα… φύλαρχος Aφρικανικού κρατιδίου και δεν αποδέχεται καμία διαφορετική φωνή. Συχνά μάλιστα όταν δεν τον βολεύει η άλλη άποψη κλείνει το μικρόφωνο. Εδώ και μήνες με άνωθεν “πλάτες”, αγνοεί τις ερωτήσεις και καταγγελίες της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ και του επικεφαλής της, Σπύρου Λιβαθινού.


Ο Στέργιος Τσίρκας (δήμαρχος) και ο Κώστας Τσίρκας (πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ξάδερφος του δημάρχου) δεν έχουν το θάρρος και την στοιχειώδη αυτοδιοικητική αξιοπρέπεια να δώσουν απαντήσεις στη σωρεία καταγγελιών της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, οι οποίες αναγκαστικά διοχετεύονται στο διαδίκτυο, αφού στα Δημοτικά Συμβούλια δεν είναι δυνατή η παρουσία κοινού για να αντιληφθεί ο κόσμος το μέγεθος του απαράδεκτου τρόπου Διοίκησης. Αυτή είναι η μοναδική δυνατότητα της μείζονος μειοψηφίας. Αντιδρούμε, καταγγέλλουμε και γνωστοποιούμε διαδικτυακά τις αντιθέσεις και απόψεις μας.


Σύντομα μάλιστα η τοπική κοινωνία θα πληροφορηθεί όλες τις λεπτομέρειες της αποτυχημένης Διοίκησης του κ. Τσίρκα, αλλά και τον ορυμαγδό ψεμάτων και ατασθαλιών.


Δεν θα μείνει τίποτα κρυφό, ώστε όλοι να γνωρίζουν τα πάντα όταν θα έρθει ο χρόνος της τελικής κρίσης: Οι δημοτικές εκλογές του 2023…

Απολυταρχικό καθεστώς θυμίζει πλέον η Διοίκηση του Στέργιου Τσίρκα στον δήμο Μαραθώνα.
Ο δήμαρχος σε ρόλο… Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο αδιανόητο σημείο να κλείνει ακόμη και τα μικρόφωνα στις τηλεσυνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όπως συνέβη την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου όταν πήρε το λόγο ο επικεφαλής της ”Συμμαχίας” Σπύρος Λιβαθινός, ο οποίος πρόλαβε να μιλήσει για λίγα δευτερόλεπτα!
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Τσίρκας, προφανώς με εντολή του ξαδέρφου του δημάρχου, έκλεισε το μικρόφωνο στο Σπύρο Λιβαθινό, σε μία επίδειξη ακραίας εξουσίας και καταπάτησης των δημοκρατικών θεσμών. Δεν φτάνει δηλαδή που οι συνεδριάσεις γίνονται δια περιφοράς ή μέσω τηλεδιάσεψης, αλλά το καθεστώς Τσίρκα προχωρά και σε… λογοκρισία κάθε αντίθετης άποψης και επιχειρημάτων που καταδεικνύουν την κακοδιαχείριση του σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Λιβαθινός αποχώρησε από τη συνεδρίαση, όπως θα έκανε κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος και καταγγέλλει τη Διοίκηση Τσίρκα για μεθόδους που θυμίζουν ζοφερές εποχές κατάλυσης της ελευθερίας του λόγου…

Δυστυχώς κάθε ημέρα τα ”τζάκια” που διαφεντεύουν την τύχη του ιστορικού δήμου Μαραθώνα εδώ και σαράντα χρόνια, εξακολουθούν να θεωρούν τσιφλίκι τους την περιοχή. Όμως έχει φτάσει η ώρα της αλλαγής. Ό,τι και να κάνει η οικογένεια Τσίρκα, για να μην μαθαίνει η κοινωνία την αλήθεια και τα αδιανόητα που συμβαίνουν στον Μαραθώνα, τελικά δεν θα τα καταφέρει.

Ο κ. Λιβαθινός καταγγέλλει ακόμη, την αψυχολόγητη ενέργεια να κλείσει για 15 ημέρες το γήπεδο ”Χαμηλοθώρη” που τελεί υπό την εποπτεία της ΚΕΔΜΑ και να μείνουν εκτός αθλητικών δράσεων σωματεία της περιοχής. Αυτό είναι πρωτοφανές και δεν έχει γίνει ποτέ σε κανέναν δήμο της χώρας. Αυτή η απόφαση ντροπής που προσβάλει τη νοημοσύνη μας πρέπει να ανακληθεί αυτή τη στιγμή από τον κ. Τσίρκα και τον κ. Γεωργάτο!

Επισημαίνει ακόμη ότι οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να διεξάγονται μέσω τηλεδιασκέψεων, την ώρα που θα μπορούσε να υπάρχει φυσική παρουσία των δημοτικών συμβούλων στο Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου για παράδειγμα, με όλους τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, όπως συνέβη προσφάτως με την εκδήλωση της παγκόσμιας ημέρας κατά της βίας στις γυναίκες, στην οποία παρέστησαν πάνω από 60 άτομα! Βέβαια, είναι ηλίου φαεινότερο δύο χρόνια μετά, ότι η δημοτική αρχή δεν συμπαθεί τις δια ζώσης συνεδριάσεις, αφού ούτε μικρόφωνα μπορεί να κλείσει ούτε τους δημότες μπορεί να αποκλείσει από τα συμβούλια…

Τέλος ο κ. Λιβαθινός εγκαλεί τον δήμαρχο Μαραθώνα, ο οποίος αρνείται να απαντήσει στον κ. Χατζηγιάννη για το πολύ σοβαρό θέμα των απ’ ευθείας αναθέσεων όσον αφορά το στολισμό της περιοχής, η οποία εξακολουθεί να παραμένει στο σκοτάδι παραμονές Χριστουγέννων. Απέφυγε να απαντήσει για την ”ταμπακέρα” των χιλιάδων ευρώ για το στολισμό, ο οποίος παραμένει στα…συρτάρια. ”Δεν απαντώ μέσω του fb” είπε με αλαζονικό ύφος ο κ. Τσίρκας, ο οποίος σημειωτέων καθημερινά αρέσκεται σε αρκετές προσωπικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Η Φώφη Γεννηματά μπορεί να ξεκίνησε για το Τελευταίο Ταξίδι, αλλά αφήνει στην πολιτική μια τεράστια παρακαταθήκη ευγένειας, μετριοπάθειας και δημοκρατικής παιδείας.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Load More
Copyright@2018 Simmaxia | All Rights Reserved | Developed by IAP Web Solutions